Agni Poolu Episode 536 (29th Aug 2014)

Agni Poolu Daily Serial
Agni Poolu Serial Online
Agni Poolu Daily Serial Cast:
Anju Asrani, Abhinaya, Lalithya, Sirisha, Pavitranath, Srinivas, Vijay, Gurucharan, Vidyasagar, Srilakshmi, Sumitra Pampana, Madhumani, Anjali, Goparaju Ramana, Subbarao, Srilakshmi Kanakala, Uday Nethi, Chakravarthy, Sandhya, Swapna, Prasanna, Mukesh, Hamesh, Shariff raj, Santhosh, Santhi Reddy, Chakravarthy
Today’s Episode:
Agni Poolu Episode 536 (29th August 2014) Friday
Previous Episodes:
Agni Poolu Episode 535 (28th August 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 534 (27th August 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 533 (26th August 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 532 (25th August 2014) Monday
Agni Poolu Episode 531 (22nd August 2014) Friday
Agni Poolu Episode 530 (20th August 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 529 (20th August 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 528 (19th August 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 527 (18th August 2014) Monday
Agni Poolu Episode 526 (15th August 2014) Friday
Agni Poolu Episode 525 (14th August 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 524 (13th August 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 523 (12th August 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 522 (11th August 2014) Monday
Agni Poolu Episode 521 (8th August 2014) Friday
Agni Poolu Episode 520 (7th August 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 519 (6th August 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 518 (5th August 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 517 (4th August 2014) Monday
Agni Poolu Episode 516 Part 1 Part 2 Part 3 (1st August 2014) Friday
Agni Poolu Episode 515 Part 1 Part 2 Part 3 (31st July 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 514 Part 1 Part 2 Part 3 (30th July 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 513 (29th July 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 512 (28th July 2014) Monday
Agni Poolu Episode 511 (25th July 2014) Friday
Agni Poolu Episode 510 (24th July 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 509 (23rd July 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 508 (22nd July 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 507 (21st July 2014) Monday
Agni Poolu Episode 506 (18th July 2014) Friday
Agni Poolu Episode 505 (17th July 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 504 Part 1 Part 2 Part 3 (16th July 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 503 Part 1 Part 2 Part 3 (15th July 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 502 Part 1 Part 2 Part 3 (14th July 2014) Monday
Agni Poolu Episode 500 Part 1 Part 2 Part 3 (10th July 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 500 Part 1 Part 2 Part 3 (10th July 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 499 Part 1 Part 2 Part 3 (9th July 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 498 Part 1 Part 2 Part 3 (8th July 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 497 (7th July 2014) Monday
Agni Poolu Episode 496 Part 1 Part 2 Part 3 (4th July 2014) Friday
Agni Poolu Episode 495 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd July 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 494 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd July 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 493 Part 1 Part 2 Part 3 (1st July 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 492 Part 1 Part 2 Part 3 (30th June 2014) Monday
Agni Poolu Episode 491 Part 1 Part 2 Part 3 (27th June 2014) Friday
Agni Poolu Episode 490 Part 1 Part 2 Part 3 (26th June 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 489 Part 1 Part 2 Part 3 (25th June 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 488 Part 1 Part 2 Part 3 (24th June 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 487 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd June 2014) Monday
Agni Poolu Episode 486 Part 1 Part 2 Part 3 (20th June 2014) Friday
Agni Poolu Episode 485 Part 1 Part 2 Part 3 (19th June 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 484 Part 1 Part 2 Part 3 (18th June 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 483 Part 1 Part 2 Part 3 (17th June 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 482 Part 1 Part 2 Part 3 (16th June 2014) Monday
Agni Poolu Episode 481 Part 1 Part 2 Part 3 (13th June 2014) Friday
Agni Poolu Episode 480 Part 1 Part 2 Part 3 (12th June 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 479 Part 1 Part 2 Part 3 (11th June 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 477 Part 1 Part 2 Part 3 (9th June 2014) Monday
Agni Poolu Episode 476 Part 1 Part 2 Part 3 (6th June 2014) Friday
Agni Poolu Episode 475 Part 1 Part 2 Part 3 (5th June 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 474 Part 1 Part 2 Part 3 (4th June 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 473 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd June 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 472 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd June 2014) Monday
Agni Poolu Episode 471 Part 1 Part 2 Part 3 (30th May 2014) Friday
Agni Poolu Episode 470 Part 1 Part 2 Part 3 (29th May 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 469 Part 1 Part 2 Part 3 (28th May 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 468 Part 1 Part 2 Part 3 (27th May 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 467 Part 1 Part 2 Part 3 (26th May 2014) Monday
Agni Poolu Episode 466 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd May 2014) Friday
Agni Poolu Episode 465 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd May 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 464 Part 1 Part 2 Part 3 (21st May 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 463 Part 1 Part 2 Part 3 (20th May 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 462 Part 1 Part 2 Part 3 (19th May 2014) Monday
Agni Poolu Episode 461 Part 1 Part 2 Part 3 (16th May 2014) Friday
Agni Poolu Episode 460 Part 1 Part 2 Part 3 (15th May 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 459 Part 1 Part 2 Part 3 (14th May 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 458 Part 1 Part 2 Part 3 (13th May 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 457 Part 1 Part 2 Part 3 (12th May 2014) Monday
Agni Poolu Episode 455 Part 1 Part 2 Part 3 (8th May 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 454 Part 1 Part 2 Part 3 (7th May 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 453 Part 1 Part 2 Part 3 (6th May 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 452 (5th May 2014) Monday
Agni Poolu Episode 450 Part 1 Part 2 Part 3 (1st May 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 449 Part 1 Part 2 Part 3 (30th April 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 448 Part 1 Part 2 Part 3 (29th April 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 447 Part 1 Part 2 Part 3 (28th April 2014) Monday
Agni Poolu Episode 446 Part 1 Part 2 Part 3 (25th April 2014) Friday
Agni Poolu Episode 445 Part 1 Part 2 Part 3 (24th April 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 444 (23rd April 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 443 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd April 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 442 Part 1 Part 2 Part 3 (21st April 2014) Monday
Agni Poolu Episode 441 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 (18th April 2014) Friday
Agni Poolu Episode 440 Part 1 Part 2 Part 3 (17th April 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 439 Part 1 Part 2 Part 3 (16th April 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 438 Part 1 Part 2 Part 3 (15th April 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 437 Part 1 Part 2 Part 3 (14th April 2014) Monday
Agni Poolu Episode 436 Part 1 Part 2 Part 3 (11th April 2014) Friday
Agni Poolu Episode 435 Part 1 Part 2 Part 3 (10th April 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 434 Part 1 Part 2 Part 3 (9th April 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 433 Part 1 Part 2 Part 3 (8th April 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 432 Part 1 Part 2 Part 3 (7th April 2014) Monday
Agni Poolu Episode 431 Part 1 Part 2 Part 3 (4th April 2014) Friday
Agni Poolu Episode 430 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd April 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 429 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd April 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 428 Part 1 Part 2 Part 3 (1st April 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 427 Part 1 Part 2 Part 3 (31st March 2014) Monday
Agni Poolu Episode 426 Part 1 Part 2 Part 3 (28th March 2014) Friday
Agni Poolu Episode 425 Part 1 Part 2 Part 3 (27th March 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 424 Part 1 Part 2 Part 3 (26th March 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 423 Part 1 Part 2 Part 3 (25th March 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 422 (24th March 2014) Monday
Agni Poolu Episode 421 (21st March 2014) Friday
Agni Poolu Episode 421 Part 1 Part 2 Part 3 (20th March 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 420 Part 1 Part 2 Part 3 (19th March 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 419 Part 1 Part 2 Part 3 (18th March 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 418 Part 1 Part 2 Part 3 (17th March 2014) Monday
Agni Poolu Episode 417 (14th March 2014) Friday
Agni Poolu Episode 416 Part 1 Part 2 Part 3 (13th March 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 415 Part 1 Part 2 Part 3 (12th March 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 414 Part 1 Part 2 Part 3 (11th March 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 413 Part 1 Part 2 Part 3 (10th March 2014) Monday
Agni Poolu Episode 412 Part 1 Part 2 Part 3 (7th March 2014) Friday
Agni Poolu Episode 411 Part 1 Part 2 Part 3 (6th March 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 410 (5th March 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 409 Part 1 Part 2 Part 3 (4th March 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 408 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd March 2014) Monday
Agni Poolu Episode 407 Part 1 Part 2 Part 3 (28th February 2014) Friday
Agni Poolu Episode 406 Part 1 Part 2 Part 3 (27th February 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 405 (26th February 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 404 Part 1 Part 2 Part 3 (25th February 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 403 Part 1 Part 2 Part 3 (24th February 2014) Monday
Agni Poolu Episode 402 Part 1 Part 2 Part 3 (21st February 2014) Friday
Agni Poolu Episode 401 Part 1 Part 2 Part 3 (20th February 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 400 Part 1 Part 2 Part 3 (19th February 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 399 (18th February 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 398 (17th February 2014) Monday
Agni Poolu Episode 397 Part 1 Part 2 Part 3 (14th February 2014) Friday
Agni Poolu Episode 396 Part 1 Part 2 Part 3 (13th February 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 395 Part 1 Part 2 Part 3 (12th February 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 394 Part 1 Part 2 Part 3 (11th February 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 393 Part 1 Part 2 Part 3 (10th February 2014) Monday
Agni Poolu Episode 392 (7th February 2014) Friday
Agni Poolu Episode 392 Part 1 Part 2 Part 3 (7th February 2014) Friday
Agni Poolu Episode 391 Part 1 Part 2 Part 3 (6th February 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 390 (5th February 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 389 Part 1 Part 2 Part 3 (4th February 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 388 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd February 2014) Monday
Agni Poolu Episode 387 Part 1 Part 2 Part 3 (31st January 2014) Friday
Agni Poolu Episode 386 Part 1 Part 2 Part 3 (30th January 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 385 Part 1 Part 2 Part 3 (29th January 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 384 Part 1 Part 2 Part 3 (28th January 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 383 Part 1 Part 2 Part 3 (27th January 2014) Monday
Agni Poolu Episode 382 Part 1 Part 2 Part 3 (24th January 2014) Friday
Agni Poolu Episode 381 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd January 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 380 (22nd January 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 379 Part 1 Part 2 Part 3 (21st January 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 378 Part 1 Part 2 Part 3 (20th January 2014) Monday
Agni Poolu Episode 377 Part 1 Part 2 Part 3 (17th January 2014) Friday
Agni Poolu Episode 376 (16th January 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 375 Part 1 Part 2 Part 3 (14th January 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 374 Part 1 Part 2 Part 3 (13th January 2014) Monday
Agni Poolu Episode 373 Part 1 Part 2 Part 3 (10th January 2014) Friday
Agni Poolu Episode 372 Part 1 Part 2 Part 3 (9th January 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 371 Part 1 Part 2 Part 3 (8th January 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 370 Part 1 Part 2 Part 3 (7th January 2014) Tuesday
Agni Poolu Episode 369 Part 1 Part 2 Part 3 (6th January 2014) Monday
Agni Poolu Episode 368 (4th January 2014) Saturday
Agni Poolu Episode 367 (3rd January 2014) Friday
Agni Poolu Episode 366 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd January 2014) Thursday
Agni Poolu Episode 365 Part 1 Part 2 Part 3 (1st January 2014) Wednesday
Agni Poolu Episode 363  (31st December 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 363 Part 1 Part 2 Part 3 (30th December 2013) Monday
Agni Poolu Episode 362 Part 1 Part 2 Part 3 (28th December 2013) Saturday
Agni Poolu Episode 361 Part 1 Part 2 Part 3 (27th December 2013) Friday
Agni Poolu Episode 360 Part 1 Part 2 Part 3 (26th December 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 359 Part 1 Part 2 Part 3 (25th December 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 358 Part 1 Part 2 Part 3 (24th December 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 357 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd December 2013) Monday
Agni Poolu Episode 356 Part 1 Part 2 Part 3 (21st December 2013) Saturday
Agni Poolu Episode 355 (20th December 2013) Friday
Agni Poolu Episode 354 (19th December 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 353 Part 1 Part 2 Part 3 (18th December 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 352 Part 1 Part 2 Part 3 (17th December 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 351 (16th December 2013) Monday
Agni Poolu Episode 350 (14th December 2013) Saturday
Agni Poolu Episode 349 Part 1 Part 2 Part 3 (13th December 2013) Friday
Agni Poolu Episode 348 Part 1 Part 2 Part 3 (12th December 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 347 Part 1 Part 2 Part 3 (11th December 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 346 (10th December 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 345 Part 1 Part 2 Part 3 (9th December 2013) Monday
Agni Poolu Episode 344 Part 1 Part 2 Part 3 (7th December 2013) Saturday
Agni Poolu Episode 343 Part 1 Part 2 Part 3 (6th December 2013) Friday
Agni Poolu Episode 342 (5th December 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 341 Part 1 Part 2 Part 3 (4th December 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 340 (3rd December 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 339 (2nd December 2013) Monday
Agni Poolu Episode 338 (30th November 2013) Saturday
Agni Poolu Episode 337 (29th November 2013) Friday
Agni Poolu Episode 336 (28th November 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 335 (27th November 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 334 (26th November 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 333 (25th November 2013) Monday
Agni Poolu Episode 332 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd November 2013) Saturday
Agni Poolu Episode 331 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd November 2013) Friday
Agni Poolu Episode 330 (21st November 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 329 Part 1 Part 2 Part 3 (20th November 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 328 Part 1 Part 2 Part 3 (20th November 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 326 Part 1 Part 2 Part 3 (15th November 2013) Friday
Agni Poolu Episode 325 Part 1 Part 2 Part 3 (14th November 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 324 Part 1 Part 2 Part 3 (13th November 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 323 Part 1 Part 2 Part 3 (12th November 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 322 Part 1 Part 2 Part 3 (11th November 2013) Monday
Agni Poolu Episode 321 Part 1 Part 2 Part 3 (8th November 2013) Friday
Agni Poolu Episode 320 Part 1 Part 2 Part 3 (7th November 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 319 Part 1 Part 2 Part 3 (6th November 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 318 Part 1 Part 2 Part 3 (5th November 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 317 Part 1 Part 2 Part 3 (4th November 2013) Monday
Agni Poolu Episode 316 Part 1 Part 2 Part 3 (1st November 2013) Friday
Agni Poolu Episode 315 Part 1 Part 2 Part 3 (31st October 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 314 Part 1 Part 2 Part 3 (30th October 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 313 Part 1 Part 2 Part 3 (29th October 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 312 Part 1 Part 2 Part 3 (28th October 2013) Monday
Agni Poolu Episode 311 Part 1 Part 2 Part 3 (25th October 2013) Friday
Agni Poolu Episode 310 Part 1 Part 2 Part 3 (24th October 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 309 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd October 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 308 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd October 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 307 Part 1 Part 2 Part 3 (21st October 2013) Monday
Agni Poolu Episode 306 Part 1 Part 2 Part 3 (18th October 2013) Friday
Agni Poolu Episode 305 Part 1 Part 2 Part 3 (17th October 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 304 Part 1 Part 2 Part 3 (16th October 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 303 Part 1 Part 2 Part 3 (15th October 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 302 Part 1 Part 2 Part 3 (11th October 2013) Friday
Agni Poolu Episode 301 Part 1 Part 2 Part 3 (10th October 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 300 Part 1 Part 2 Part 3 (9th October 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 299 Part 1 Part 2 Part 3 (8th October 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 298 Part 1 Part 2 Part 3 (7th October 2013) Monday
Agni Poolu Episode 297 Part 1 Part 2 Part 3 (4th October 2013) Friday
Agni Poolu Episode 296 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd October 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 295 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd October 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 294 Part 1 Part 2 Part 3 (1st October 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 293 Part 1 Part 2 Part 3 (30th September 2013) Monday
Agni Poolu Episode 292 Part 1 Part 2 Part 3 (27th September 2013) Friday
Agni Poolu Episode 291 Part 1 Part 2 Part 3 (26th September 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 290 Part 1 Part 2 Part 3 (25th September 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 289 Part 1 Part 2 Part 3 (24th September 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 288 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd September 2013) Monday
Agni Poolu Episode 287 Part 1 Part 2 Part 3 (20th September 2013) Friday
Agni Poolu Episode 286 Part 1 Part 2 Part 3 (19th September 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 285 (18th September 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 284 (17th September 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 283 (16th September 2013) Monday
Agni Poolu Episode 282 Part 1 Part 2 Part 3 (13th September 2013) Friday
Agni Poolu Episode 281 Part 1 Part 2 Part 3 (12th September 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 280 Part 1 Part 2 Part 3 (11th September 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 279 Part 1 Part 2 Part 3 (10th September 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 278 (9th September 2013) Monday
Agni Poolu Episode 277 (6th September 2013) Friday
Agni Poolu Episode 276 (5th September 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 275 Part 1 Part 2 Part 3 (4th September 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 274 (3rd September 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 273 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd September 2013) Monday
Agni Poolu Episode 272 (30th August 2013) Friday
Agni Poolu Episode 271 (29th August 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 270 (28th August 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 269 (27th August 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 268 (26th August 2013) Monday
Agni Poolu Episode 267 (23rd August 2013) Friday
Agni Poolu Episode 266 (22nd August 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 265 (21st August 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 264 (20th August 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 263 (19th August 2013) Monday
Agni Poolu Episode 262 (16th August 2013) Friday
Agni Poolu Episode 261 (15th August 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 260 (14th August 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 259 (13th August 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 258 (12th August 2013) Monday
Agni Poolu Episode 257 (9th August 2013) Friday
Agni Poolu Episode 256 (8th August 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 255 (7th August 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 254 (6th August 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 253 (5th August 2013) Monday
Agni Poolu Episode 252 (2nd August 2013) Friday
Agni Poolu Episode 251 (1st August 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 250 (31st July 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 249 (30th July 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 248 (29th July 2013) Monday
Agni Poolu Episode 247 (26th July 2013) Friday
Agni Poolu Episode 246 (25th July 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 245 (24th July 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 244 (23rd July 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 243 (22nd July 2013) Monday
Agni Poolu Episode 242 (19th July 2013) Friday
Agni Poolu Episode 241 (18th July 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 240 (17th July 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 239 (16th July 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 238 (15th July 2013) Monday
Agni Poolu Episode 237 (12th July 2013) Friday
Agni Poolu Episode 236 (11th July 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 235 (10th July 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 234 (9th July 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 233 (8th July 2013) Monday
Agni Poolu Episode 232 (5th July 2013) Friday
Agni Poolu Episode 231 (4th July 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 230 (3rd July 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 229 (2nd July 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 228 (1st July 2013) Monday
Agni Poolu Episode 227 (28th June 2013) Friday
Agni Poolu Episode 226 (27th June 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 225 (26th June 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 224 (25th June 2013) Tuesday

Agni Poolu Episode 223 (24th June 2013) Monday

Agni Poolu Episode 222 (21st June 2013) Friday

Agni Poolu Episode 221 (20th June 2013) Thursday

Agni Poolu Episode 220 (19th June 2013) Wednesday

Agni Poolu Episode 219 (18th June 2013) Tuesday

Agni Poolu Episode 218 (17th June 2013) Monday

Agni Poolu Episode 217 (14th June 2013) Friday

Agni Poolu Episode 216 (13th June 2013) Thursday

Agni Poolu Episode 215 (12th June 2013) Wednesday

Agni Poolu Episode 214 (11th June 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 213 (10th June 2013) Monday

Agni Poolu Episode 212 (7th June 2013) Friday

Agni Poolu Episode 211 (6th June 2013) Thursday

Agni Poolu Episode 210 (5th June 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 209 (4th June 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 208 (3rd June 2013) Monday
Agni Poolu Episode 207 (31st May 2013) Friday
Agni Poolu Episode 206 (30th May 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 205 (29th May 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 204 (28th May 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 203 (27th May 2013) Monday
Agni Poolu Episode 202 (24th May 2013) Friday
Agni Poolu Episode 201 (23rd May 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 200 (22nd May 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 199 (21st May 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 198 (20th May 2013) Monday
Agni Poolu Episode 197 (17th May 2013) Friday
Agni Poolu Episode 196 (16th May 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 195 (15th May 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 194 (14th May 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 193 (13th May 2013) Monday
Agni Poolu Episode 192 (10th May 2013) Friday
Agni Poolu Episode 191 (9th May 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 190 (8th May 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 189 (7th May 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 188 (6th May 2013) Monday
Agni Poolu Episode 187 (3rd May 2013) Friday
Agni Poolu Episode 186 (2nd May 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 185 (1st May 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 184 (30th April 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 183 (29th April 2013) Monday
Agni Poolu Episode 182 (26th April 2013) Friday
Agni Poolu Episode 181 (25th April 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 180 (24th April 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 179 (23rd April 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 178 (22nd April 2013) Monday
Agni Poolu Episode 177 (19th April 2013) Friday
Agni Poolu Episode 176 (18th April 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 175 (17th April 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 174 (16th April 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 173 (15th April 2013) Monday
Agni Poolu Episode 172 (12th April 2013) Friday
Agni Poolu Episode 171 (10th April 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 170 (9th April 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 169 (8th April 2013) Monday
Agni Poolu Episode 168 (5th April 2013) Friday
Agni Poolu Episode 167 (4th April 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 166 (3rd April 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 165 (2nd April 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 164 (1st April 2013) Monday
Agni Poolu Episode 163 (29th March 2013) Friday
Agni Poolu Episode 162 (28th March 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 161 (27th March 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 160 (26th March 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 159 (25th March 2013) Monday
Agni Poolu Episode 158 (22nd March 2013) Friday
Agni Poolu Episode 157 (21st March 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 156 (20th March 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 155 (19th March 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 155 (19th March 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 154 (18th March 2013) Monday
Agni Poolu Episode 153 (15th March 2013) Friday
Agni Poolu Episode 152 (14th March 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 151 (13th March 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 150 (12th March 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 149 (11th March 2013) Monday
Agni Poolu Episode 148 (8th March 2013) Friday
Agni Poolu Episode 147 (7th March 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 146 (6th March 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 145 (5th March 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 144 (4th March 2013) Monday
Agni Poolu Episode 143 (1st March 2013) Friday
Agni Poolu Episode 142 (28th February 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 141 (27th February 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 140 (26th February 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 139 (25th February 2013) Monday
Agni Poolu Episode 138 (22nd February 2013) Friday
Agni Poolu Episode 137 (21st February 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 136 (20th February 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 135 (19th February 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 134 (18th February 2013) Monday
Agni Poolu Episode 133 (15th February 2013) Friday
Agni Poolu Episode 132 (14th February 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 131 (13th February 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 130 (12th February 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 129 (11th February 2013) Monday
Agni Poolu Episode 128 (8th February 2013) Friday
Agni Poolu Episode 127 (7th February 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 126 (6th February 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 125 (5th February 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 124 (4th February 2013) Monday
Agni Poolu Episode 123 (1st February 2013) Friday
Agni Poolu Episode 122 (31st January 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 121 (30th January 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 120 (29th January 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 119 (28th January 2013) Monday
Agni Poolu Episode 118 (25th January 2013) Friday
Agni Poolu Episode 117 (24th January 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 116 (23rd January 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 115 (22nd January 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 114 (21st January 2013) Monday
Agni Poolu Episode 113 (18th January 2013) Friday
Agni Poolu Episode 112 (17th January 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 111 (6th January 2013) Sunday
Agni Poolu Episode 110 (15th January 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 109 (11th January 2013) Friday
Agni Poolu Episode 108 (10th January 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 107 (9th January 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 106 (8th January 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 105 (7th January 2013) Monday
Agni Poolu Episode 104 (4th January 2013) Friday
Agni Poolu Episode 103 (3rd January 2013) Thursday
Agni Poolu Episode 102 (2nd January 2013) Wednesday
Agni Poolu Episode 101 (1st January 2013) Tuesday
Agni Poolu Episode 100 (31st December 2012) Monday
Agni Poolu Episode 99 (28th December 2012) Friday
Agni Poolu Episode 98 (27th December 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 97 (26th December 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 96 (25th December 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 95 (24th December 2012) Monday
Agni Poolu Episode 94 (21st December 2012) Friday
Agni Poolu Episode 93 (20th December 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 92 (19th December 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 91 (18th December 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 90 (17th December 2012) Monday
Agni Poolu Episode 89 (14th December 2012) Friday
Agni Poolu Episode 88 (13th December 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 87 (12th December 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 86 (11th December 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 85 (10th December 2012) Monday
Agni Poolu Episode 84 (7th December 2012) Friday
Agni Poolu Episode 83 (6th December 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 82 (6th December 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 81 (4th December 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 80 (3rd December 2012) Monday
Agni Poolu Episode 79 (30th November 2012) Friday
Agni Poolu Episode 78 (29th November 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 77 (28th November 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 76 (27th November 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 75 (26th November 2012) Monday
Agni Poolu Episode 74 (23rd November 2012) Friday
Agni Poolu Episode 73 (22nd November 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 72 (21st November 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 71 (20th November 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 70 (19th November 2012) Monday
Agni Poolu Episode 69 (16th November 2012) Friday
Agni Poolu Episode 68 (15th November 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 67 (14th November 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 66 (12th November 2012) Monday
Agni Poolu Episode 65 (9th November 2012) Friday
Agni Poolu Episode 64 (8th November 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 63 (7th November 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 62 (6th November 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 61 (5th November 2012) Monday
Agni Poolu Episode 60 (2nd November 2012) Friday
Agni Poolu Episode 59 (1st November 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 58 (31st October 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 57 (30th October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 56 (29th October 2012) Monday
Agni Poolu Episode 55 (26th October 2012) Friday
Agni Poolu Episode 54 (25th October 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 53 (24th October 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 52 (23rd October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 51 (22nd October 2012) Monday
Agni Poolu Episode 50 (19th October 2012) Friday
Agni Poolu Episode 49 (18th October 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 48 (17th October 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 47 (16th October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 46 (15th October 2012) Monday
Agni Poolu Episode 45 (12th October 2012) Friday
Agni Poolu Episode 44 (11th October 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 43 (10th October 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 42 (9th October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 41 (8th October 2012) Monday
Agni Poolu Episode 40 (5th October 2012) Friday
Agni Poolu Episode 39 (4th October 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 38 (3rd October 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 37 (2nd October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 36 (1st October 2012) Monday
Agni Poolu Episode 35 (28th September 2012) Friday
Agni Poolu Episode 34 (27th September 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 33 (26th September 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 32 (25th September 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 31 (24th September 2012) Monday
Agni Poolu Episode 30 (21st September 2012) Friday
Agni Poolu Episode 29 (20th September 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 28 (19th September 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 27 (18th September 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 26 (17th September 2012) Monday
Agni Poolu Episode 25 (14th September 2012) Friday
Agni Poolu Episode 24 (13th September 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 23 (12th September 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 22 (11th September 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 21 (10th September 2012) Monday
Agni Poolu Episode 20 (7th September 2012) Friday
Agni Poolu Episode 19 (6th September 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 18 (5th September 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 17 (4th September 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 16 (3rd September 2012) Monday
Agni Poolu Episode 15 (31st August 2012) Friday
Agni Poolu Episode 14 (30th August 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 13 (29th August 2012) Wednesday
Agni Poolu Episode 12 (28th August 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 11 (27th August 2012) Monday
Agni Poolu Episode 10 (16th October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 9 (16th October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 8 (16th October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 7 (16th October 2012) Tuesday
Agni Poolu Episode 6 (13th September 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 5 (13th September 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 4 (13th September 2012) Thursday
Agni Poolu Episode 3 (7th September 2012) Friday
Agni Poolu Episode 2 (7th September 2012) Friday
Agni Poolu Episode 1 (7th September 2012) Friday

Agni Poolu Plot:

Agnipoolu Story is Written by Manjula Naidu and Mythri based on Story by Yaddanapudi Sulochanaa Raani and Directed by Manjula Naidu. Agni Poolu is a story of four friends – Rajyalakshmi, Mythili, Sonia and Neelaveni. The genesis of the story is the overtaking of human relationships by attitudes and personalities formed in due course of life, which break the fragile bonding and emotional attachments in life. The story starts showcasing the deep bond, an uncorrupted friendship among these four young wonmen, fresh out of college and searching for the paths to lead them to their goals. But fate has something else in store for them. One ends up as a politician, one a human rights activist, one a film heroine/ model and the last one ends up as a writer. In the process of proving themselves, when success becomes addictive, they do not hesitate to manipulate and use one another. Dearest friends burn bridges but come together again, realizing that there is no success than deep human bonding. This Serial aired on August 13, 2012.
Producers: Sudhakar Pallamala, Shashank Pallamala (Srikanth Entertainments)
Theme music composer and singer: Bunty

Agni Poolu is a Most Popular Telugu serial telecasted on Gemini at 8 PM from Monday – Friday.

 

agni poolu

gemini tv serials

shows

telugu serials

Leave a Reply