Jodha Akbar Episode 632 (28th Aug 2015)

 

Jodha Akbar Daily Serial
Jodha Akbar Serial Online
Jodha Akbar Daily Serial Cast:
Rajat Tokas, Paridhi Sharma, Smilie Suri / Lavina Tandon, Manisha Yadav, Chhaya Ali Khan, Parag Tyagi, Rajeev Saxena, Natasha Sinha, Kunal Bhatia, Nupur Saxena, Bhakti Narula, Vicky Batra, Bhagyshree Mote, Pragati Choursiya, Ankit Raizada, Gandharva Pardeshi, Dev Bishit, Akhil Vaid,
Today’s Episode:
Jodhaa Akbar Episode 632 (28th August 2015) Friday
Previous Episodes:
Jodhaa Akbar Episode 631 (27th August 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 630 (26th August 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 629 (25th August 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 628 (24th August 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 628 (22nd August 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 627 (21st August 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 626 (20th August 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 625 (19th August 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 624 (19th August 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 623 (17th August 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 623 (14th August 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 622 (13th August 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 621 (12th August 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 620 (11th August 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 619 (10th August 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 618 (8th August 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 617 (7th August 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 616 (6th August 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 615 (5th August 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 614 (4th August 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 614 (3rd August 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 613 (1st August 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 612 (31st July 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 611 (30th July 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 610 (29th July 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 609 (28th July 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 608 (27th July 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 607 (24th July 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 606 (23rd July 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 605 (22nd July 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 604 (21st July 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 603 (20th July 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 602 (17th July 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 601 (16th July 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 600 (15th July 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 599 (14th July 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 598 (13th July 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 597 (10th July 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 596 (9th July 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 595 (8th July 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 594 (7th July 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 593 (6th July 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 592 (4th July 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 592 (3rd July 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 591 (2nd July 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 590 (1st July 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 589 (30th June 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 588 (29th June 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 587 (27th June 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 586 (26th June 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 585 (25th June 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 584 (24th June 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 583 (23rd June 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 582 (22nd June 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 581 (20th June 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 580 (19th June 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 579 (18th June 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 578 (17th June 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 577 (16th June 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 576 (15th June 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 575 (13th June 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 574 (12th June 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 573 (11th June 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 572 (10th June 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 571 (9th June 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 570 (8th June 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 569 (6th June 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 568 (5th June 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 567 (4th June 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 566 (3rd June 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 565 (2nd June 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 564 (1st June 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 563 (30th May 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 562 (29th May 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 561 (28th May 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 560 (27th May 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 559 (26th May 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 558 (25th May 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 557 (22nd May 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 556 (21st May 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 555 (20th May 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 554 (19th May 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 553 (18th May 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 552 (15th May 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 551 (14th May 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 550 (13th May 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 549 (12th May 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 548 (11th May 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 547 (9th May 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 546 (8th May 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 545 (7th May 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 544 (6th May 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 543 (5th May 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 542 (4th May 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 541 (2nd May 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 540 (1st May 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 539 (30th April 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 538 (29th April 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 537 (28th April 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 536 (27th April 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 535 (25th April 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 534 (24th April 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 533 (23rd April 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 532 (22nd April 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 531 (21st April 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 530 (20th April 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 529 (18th April 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 528 (17th April 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 527 (16th April 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 526 (16th April 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 525 (14th April 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 524 (13th April 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 523 (11th April 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 522 (10th April 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 521 (9th April 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 520 (8th April 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 519 (7th April 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 518 (6th April 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 518 (4th April 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 517 (3rd April 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 516 (2nd April 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 515 (1st April 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 514 (31st March 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 513 (30th March 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 512 (28th March 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 511 (27th March 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 510 (26th March 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 509 (25th March 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 508 (24th March 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 507 (23rd March 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 506 (21st March 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 505 (20th March 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 503 (19th March 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 502 (18th March 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 501 (17th March 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 500 Part 1 Part 2 (14th March 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 499 Part 1 Part 2 (13th March 2015) Friday
Jodha Akbar Episode 498 (12th March 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 497 Part 1 Part 2 Part 3 (11th March 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 496 Part 1 Part 2 (10th March 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 494 (9th March 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 493 Part 1 Part 2 (7th March 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 491 Part 1 Part 2 Part 3 (4th March 2015) Wednesday
 Jodhaa Akbar Episode 487 Part 1 Part 2 Part 3 (27th February 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 486 Part 1 Part 2 Part 3 (26th February 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 485 Part 1 Part 2 Part 3 (25th February 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 484 Part 1 Part 2 Part 3 (24th February 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 484 (24th February 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 483 (23rd February 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 482 (21st February 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 481 (20th February 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 480 (19th February 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 479 (18th February 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 478 (17th February 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 477 (16th February 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 476 (14th February 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 475 (13th February 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 474 (12th February 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 473 (11th February 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 472 (10th February 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 471 (9th February 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 470 (7th February 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 469 (6th February 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 468 (5th February 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 467 (4th February 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 466 (3rd February 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 465 (2nd February 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 464 (31st January 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 463 (30th January 2015) Friday
Jodhaa Akbar Episode 462 (29th January 2015) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 461 (28th January 2015) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 460 (27th January 2015) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 459 (26th January 2015) Monday
Jodhaa Akbar Episode 458 (24th January 2015) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 457 (23rd January 2015) Friday
Jodha Akbar Episode 456 (22nd January 2015) Thursday
Jodha Akbar Episode 455 (21st January 2015) Wednesday
Jodha Akbar Episode 454 (20th January 2015) Tuesday
Jodha Akbar Episode 453 (19th January 2015) Monday
Jodha Akbar Episode 452 (17th January 2015) Saturday
Jodha Akbar Episode 451 (16th January 2015) Friday
Jodha Akbar Episode 450 (15th January 2015) Thursday
Jodha Akbar Episode 449 (14th January 2015) Wednesday
Jodha Akbar Episode 448 (13th January 2015) Tuesday
Jodha Akbar Episode 447 (12th January 2015) Monday
Jodha Akbar Episode 446 (10th January 2015) Saturday
Jodha Akbar Episode 445 (9th January 2015) Friday
Jodha Akbar Episode 444 (8th January 2015) Thursday
Jodha Akbar Episode 443 (7th January 2015) Wednesday
Jodha Akbar Episode 442 (6th January 2015) Tuesday
Jodha Akbar Episode 441 (5th January 2015) Monday
Jodha Akbar Episode 440 (3rd January 2015) Saturday
Jodha Akbar Episode 439 (2nd January 2015) Friday
Jodha Akbar Episode 438 (1st January 2015) Thursday
Jodha Akbar Episode 437 (31st December 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 436 (30th December 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 435 (29th December 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 434 (27th December 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 433 (26th December 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 432 (25th December 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 431 (24th December 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 430 (23rd December 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 429 (22nd December 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 428 (20th December 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 427 (19th December 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 426 (18th December 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 425 (17th December 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 424 (16th December 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 423 (15th December 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 422 (13th December 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 421 (12th December 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 420 (11th December 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 419 (10th December 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 418 (9th December 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 417 (8th December 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 416 (6th December 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 415 (5th December 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 414 (4th December 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 413 (3rd December 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 412 (2nd December 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 411 (1st December 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 410 (29th November 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 409 (28th November 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 408 (27th November 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 407 (26th November 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 406 (25th November 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 405 (24th November 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 404 (22nd November 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 403 (21st November 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 402 (20th November 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 401 (19th November 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 400 (18th November 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 399 (17th November 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 398 (15th November 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 397 (13th November 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 396 (12th November 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 395 (11th November 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 394 (10th November 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 393 (8th November 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 392 (7th November 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 391 (6th November 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 390 (5th November 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 389 (4th November 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 388 (3rd November 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 387 (1st November 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 386 (31st October 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 384 (29th October 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 383 (28th October 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 382 (27th October 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 380 (24th October 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 379 (23rd October 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 378 (22nd October 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 377 (21st October 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 376 (20th October 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 375 (18th October 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 374 (17th October 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 373 (16th October 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 372 (15th October 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 371 (14th October 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 370 (13th October 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 369 (11th October 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 368 (10th October 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 367 (9th October 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 366 (8th October 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 365 (7th October 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 364 (6th October 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 363 (4th October 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 362 (3rd October 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 362 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd October 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 361 (2nd October 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 360 (1st October 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 359 (30th September 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 358 (29th September 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 357 (27th September 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 356 (26th September 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 355 (25th September 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 354 (24th September 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 353 (23rd September 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 352 (22nd September 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 351 (20th September 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 350 (19th September 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 349 (18th September 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 348 (17th September 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 347 (16th September 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 346 (15th September 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 345 (13th September 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 344 (12th September 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 343 (11th September 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 342 (10th September 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 341 (9th September 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 340 (8th September 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 339 (6th September 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 338 (5th September 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 337 (4th September 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 336 (3rd September 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 335 (2nd September 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 334 (1st September 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 333 (30th August 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 332 (28th August 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 331 (27th August 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 330 (26th August 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 329 (25th August 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 328 (23rd August 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 327 (22nd August 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 326 (21st August 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 325 (20th August 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 324 (19th August 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 323 (18th August 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 322 (16th August 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 321 (15th August 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 320 (14th August 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 319 (13th August 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 318 (12th August 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 317 Part 1 Part 2 Part 3 (8th August 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 316 (9th August 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 315 (8th August 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 314 (7th August 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 313 (6th August 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 312 (5th August 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 311 (4th August 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 310 (2nd August 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 309 (1st August 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 308 (31st July 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 307 (30th July 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 306 (29th July 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 305 (28th July 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 304 (26th July 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 303 (25th July 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 302 (24th July 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 301 (23rd July 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 300 (22nd July 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 299 (21st July 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 295 (19th July 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 294 Part 1 Part 2 Part 3 (18th July 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 293 Part 1 Part 2 Part 3 (17th July 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 292 Part 1 Part 2 Part 3 (16th July 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 291 Part 1 Part 2 Part 3 (15th July 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 290 Part 1 Part 2 Part 3 (14th July 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 289 Part 1 Part 2 Part 3 (12th July 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 288 Part 1 Part 2 Part 3 (11th July 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 287 Part 1 Part 2 Part 3 (10th July 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 286 Part 1 Part 2 Part 3 (9th July 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 285 Part 1 Part 2 Part 3 (8th July 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 281 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd July 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 280 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd July 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 279 Part 1 Part 2 Part 3 (1st July 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 278 Part 1 Part 2 Part 3 (30th June 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 276 Part 1 Part 2 Part 3 (27th June 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 276 Part 1 Part 2 Part 3 (27th June 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 275 Part 1 Part 2 Part 3 (26th June 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 274 Part 1 Part 2 Part 3 (25th June 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 273 Part 1 Part 2 Part 3 (24th June 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 272 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd June 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 274 Part 1 Part 2 Part 3 (21st June 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 273 Part 1 Part 2 Part 3 (20th June 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 272 Part 1 Part 2 Part 3 (19th June 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 268 Part 1 Part 2 Part 3 (18th June 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 270 Part 1 Part 2 Part 3 (17th June 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 269 Part 1 Part 2 Part 3 (16th June 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 268 Part 1 Part 2 Part 3 (14th June 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 267 Part 1 Part 2 Part 3 (13th June 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 266 Part 1 Part 2 Part 3 (12th June 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 262 Part 1 Part 2 Part 3 (11th June 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 261 Part 1 Part 2 Part 3 (10th June 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 259 Part 1 Part 2 Part 3 (7th June 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 260 Part 1 Part 2 Part 3 (5th June 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 259 Part 1 Part 2 Part 3 (4th June 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 258 (3rd June 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 251 Part 1 Part 2 Part 3 (29th May 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 250 Part 1 Part 2 Part 3 (28th May 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 249 Part 1 Part 2 Part 3 (27th May 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 247 Part 1 Part 2 Part 3 (24th May 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 245 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd May 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 244 Part 1 Part 2 Part 3 (21st May 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 243 Part 1 Part 2 Part 3 (20th May 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 241 Part 1 Part 2 Part 3 (17th May 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 239 Part 1 Part 2 Part 3 (15th May 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 238 Part 1 Part 2 Part 3 (14th May 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 240 Part 1 Part 2 Part 3 (13th May 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 238 Part 1 Part 2 Part 3 (10th May 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 233 Part 1 Part 2 Part 3 (8th May 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 235 Part 1 Part 2 Part 3 (7th May 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 232 (3rd May 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 231 (2nd May 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 230 (30th April 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 229 (29th April 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 228 (28th April 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 227 Part 1 Part 2 Part 3 (26th April 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 226 Part 1 Part 2 Part 3 (25th April 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 225 (24th April 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 224 (23rd April 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 223 (22nd April 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 222 (21st April 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 221 (19th April 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 220 (18th April 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 219 (17th April 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 218 (16th April 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 216 (14th April 2014) Monday
Jodhaa Akbar Episode 215 (12th April 2014) Saturday
Jodhaa Akbar Episode 214 (11th April 2014) Friday
Jodhaa Akbar Episode 213 (10th April 2014) Thursday
Jodhaa Akbar Episode 212 (9th April 2014) Wednesday
Jodhaa Akbar Episode 211 (8th April 2014) Tuesday
Jodhaa Akbar Episode 210 (7th April 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 209 (5th April 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 208 (4th April 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 207 (3rd April 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 206 (2nd April 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 205 (1st April 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 204 (31st March 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 203 (29th March 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 202 (28th March 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 201 (27th March 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 200 (26th March 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 199 (25th March 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 198 (24th March 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 197 (22nd March 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 196 (21st March 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 195 (21st March 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 194 (19th March 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 193 (20th March 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 192 (17th March 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 191 (15th March 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 190 (14th March 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 189 (13th March 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 188 (12th March 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 187 (11th March 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 186 (11th March 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 185 (8th March 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 184 (7th March 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 183 (6th March 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 182 (5th March 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 181 (4th March 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 180 (3rd March 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 179 (1st March 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 178 (28th February 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 177 (27th February 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 176 (26th February 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 175 (25th February 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 174 (24th February 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 173 (24th February 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 172 (21st February 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 171 (20th February 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 170 (19th February 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 169 (18th February 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 168 (17th February 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 167 (15th February 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 166 (14th February 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 165 (13th February 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 164 (12th February 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 163 (11th February 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 162 (10th February 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 161 (8th February 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 160 (7th February 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 159 (6th February 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 158 (5th February 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 157 (4th February 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 156 (3rd February 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 155 (2nd February 2014) Sunday
Jodha Akbar Episode 154 (31st January 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 153 (30th January 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 152 (29th January 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 151 (28th January 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 150 (27th January 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 149 (25th January 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 148 (25th January 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 147 (23rd January 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 146 (23rd January 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 145 (21st January 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 144 (20th January 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 143 (18th January 2014) Saturday
Jodha Akbar Episode 142 (17th January 2014) Friday
Jodha Akbar Episode 141 (16th January 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 140 (15th January 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 139 (15th January 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 138 (14th January 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 137 (13th January 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 136 (13th January 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 135 (9th January 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 134 (8th January 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 133 (7th January 2014) Tuesday
Jodha Akbar Episode 132 (6th January 2014) Monday
Jodha Akbar Episode 131 (5th January 2014) Sunday
Jodha Akbar Episode 130 (5th January 2014) Sunday
Jodha Akbar Episode 129 (2nd January 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 128 (2nd January 2014) Thursday
Jodha Akbar Episode 127 (1st January 2014) Wednesday
Jodha Akbar Episode 126 (31st December 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 125 (30th December 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 124 (30th December 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 123 (26th December 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 122 (26th December 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 121 (25th December 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 120 (23rd December 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 119 (23rd December 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 118 (21st December 2013) Saturday
Jodha Akbar Episode 117 (19th December 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 116 (18th December 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 115 (17th December 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 114 (16th December 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 112 (14th December 2013) Saturday
Jodha Akbar Episode 111 (12th December 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 110 (12th December 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 109 (10th December 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 108 (9th December 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 106 (7th December 2013) Saturday
Jodha Akbar Episode 105 (5th December 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 104 (4th December 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 103 (4th December 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 102 (3rd December 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 100 (30th November 2013) Saturday
Jodha Akbar Episode 99 (28th November 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 98 (27th November 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 97 (26th November 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 96 (25th November 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 94 (24th November 2013) Sunday
Jodha Akbar Episode 93 (21st November 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 92 (20th November 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 91 (19th November 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 90 (18th November 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 88 (15th November 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 87 (14th November 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 86 (13th November 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 85 (12th November 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 84 (11th November 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 82 (8th November 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 81 (11th November 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 80 (7th November 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 79 (7th November 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 77 (1st November 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 76 (31st October 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 75 (30th October 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 74 (29th October 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 73 (28th October 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 71 (27th October 2013) Sunday
Jodha Akbar Episode 70 (24th October 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 69 (23rd October 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 68 (22nd October 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 67 (21st October 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 65 (18th October 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 64 (17th October 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 63 (16th October 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 62 (15th October 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 61 (14th October 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 60 (11th October 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 59 (10th October 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 58 (9th October 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 57 (9th October 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 56 (8th October 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 55 (5th October 2013) Saturday
Jodha Akbar Episode 54 (3rd October 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 53 (2nd October 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 52 (1st October 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 51 (30th September 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 50 (30th September 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 49 (26th September 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 48 (25th September 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 47 (24th September 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 46 (23rd September 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 45 (20th September 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 44 (20th September 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 43 (19th September 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 42 (18th September 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 41 (17th September 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 40 (16th September 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 39 (15th September 2013) Sunday
Jodha Akbar Episode 38 (15th September 2013) Sunday
Jodha Akbar Episode 37 (15th September 2013) Sunday
Jodha Akbar Episode 36 (13th September 2013) Friday
Jodha Akbar Episode 35 (10th September 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 34 (10th September 2013) Tuesday
Jodha Akbar Episode 33 (5th September 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 32 (4th September 2013) Wednesday
Jodha Akbar Episode 31 (2nd September 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 30 (2nd September 2013) Monday
Jodha Akbar Episode 29 (29th August 2013) Thursday
Jodha Akbar Episode 28 (28th August 2013) Wednesday
Jodha Akbar Plot:

Jodha Akbar is a sixteenth-century love story about a political marriage of convenience between a Mughal emperor Akbar and a Rajput princess Jodha.
Political success knew no bounds for Emperor Akbar. After having secured the Hindu Kush, his empire extends from Afghanistan to the Bay of Bengal and from the Himalayas to the Narmada River. Through a shrewd blend of diplomacy, intimidation and brute force, Akbar won the allegiance of the Rajputs. This allegiance was not universal. Later, he became the emperor of whole India. But little did Akbar know that when he married Jodha, a fiery Rajput princess, in order to further strengthen his relations with the Rajputs, he would in turn be embarking upon a new journey – the journey of true love.
The daughter of Raja Bharmal of Amer, Jodha resented being reduced to a mere political pawn in this marriage of alliance and Akbar’s biggest challenge now lies in winning the love of Jodha – a love hidden deep below resentment and extreme prejudice.

Jodha Akbar is a Most Popular Telugu serial telecasted on Zee Telugu at 6 PM from Monday – Friday.

 

Ingress Interiors - Latest trend in Hyderabad

Jodha Akbar

Telugu serials

Zee TV Serials