Mahabharatam Epiosode 198 (8th Nov 2015)

 

Mahabharatam Daily Serial
Mahabharatam Serial Online
Mahabharatam Daily Serial Cast:
Saurabh Raj Jain, Shaheer Sheikh, Pooja Sharma, Aham Sharma, Arav Chowdhary,etc
Today’s Episode:
Mahabharatham Episode 198 (8th November 2015) Sunday
Previous Episodes:
Mahabharatham Episode 197 (1st November 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 196 (25th October 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 195  (18th October 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 194 (11th October 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 192  (27th September 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 191  (20th September 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 190  (13th September 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 189  (6th September 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 188 (30th August 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 187  (23rd August 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 186  (16th August 2015) Sunday
Mahabharatham Episode 158 Part 1 Part 2 Part 3 (25th March 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 156 Part 1 Part 2 (23rd March 2015) Monday
Mahabharatham Episode 154 Part 1 Part 2 Part 3 (18th March 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 153 Part 1 Part 2 (17th March 2015) Tuesday
Mahabharatham Episode 150 Part 1 Part 2 Part 3 (11th March 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 143 Part 1 Part 2 Part 3 (19th February 2015) Thursday
Mahabharatham Episode 142 Part 1 Part 2 Part 3 (18th February 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 141 Part 1 Part 2 Part 3 (16th February 2015) Monday
Mahabharatham Episode 140 Part 1 Part 2 Part 3 (12th February 2015) Thursday
Mahabharatham Episode 139 Part 1 Part 2 Part 3 (11th February 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 138 Part 1 Part 2 Part 3 (10th February 2015) Tuesday
Mahabharatham Episode 136 Part 1 Part 2 Part 3 (5th February 2015) Thursday
Mahabharatham Episode 135 Part 1 Part 2 Part 3 (4th February 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 134 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd February 2015) Tuesday
Mahabharatham Episode 132 Part 1 Part 2 Part 3 (29th January 2015) Thursday
Mahabharatham Episode 131 Part 1 Part 2 Part 3 (28th January 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 130 Part 1 Part 2 Part 3 (27th January 2015) Tuesday
Mahabharatham Episode 129 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd January 2015) Thursday
Mahabharatham Episode 128 Part 1 Part 2 Part 3 (21st January 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 127 Part 1 Part 2 Part 3 (20th January 2015) Tuesday
Mahabharatham Episode 125 Part 1 Part 2 Part 3 (13th January 2015) Tuesday
Mahabharatham Episode 123 Part 1 Part 2 Part 3 (8th January 2015) Thursday
Mahabharatham Episode 122 Part 1 Part 2 Part 3 (7th January 2015) Wednesday
Mahabharatham Episode 120 Part 1 Part 2 Part3 soon (5th January 2015) Monday
Mahabharatham Episode 119 Part 1 Part 2 Part 3 (31st December 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 118 Part 1 Part 2 Part 3 (30th December 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 117 Part 1 Part 2 Part 3 (29th December 2014) Monday
Mahabharatham Episode 116 Part 1 Part 2 Part 3 (24th December 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 115 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd December 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 114 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd December 2014) Monday
Mahabharatham Episode 113 Part 1 Part 2 Part 3 (18th December 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 112 Part 1 Part 2 Part 3 (17th December 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 111 Part 1 Part 2 Part 3 (16th December 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 110 Part 1 Part 2 Part 3 (15th December 2014) Monday
Mahabharatham Episode 109 Part 1 Part 2 Part 3 (11th December 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 108 Part 1 Part 2 Part 3 (10th December 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 107 Part 1 Part 2 Part 3 (9th December 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 105 Part 1 Part 2 Part 3 (4th December 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 104 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd December 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 103 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd December 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 101 Part 1 Part 2 Part 3 (27th November 2014) Thursday
 Mahabharatham Episode 100 Part 1 Part 2 Part 3 (26th November 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 99 Part 1 Part 2 Part 3 (25th November 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 98 Part 1 Part 2 Part 3 (20th November 2014) Thursday
  Mahabharatham Episode 97 Part 1 Part 2 Part 3 (19th November 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 96 Part 1 Part 2 Part 3 (18th November 2014) Tuesday
 Mahabharatham Episode 95 Part 1 Part 2 Part 3 (13th November 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 94 Part 1 Part 2 Part 3 (12th November 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 93 Part 1 Part 2 Part 3 (11th November 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 92 Part 1 Part 2 Part 3 (6th November 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 91 Part 1 Part 2 Part 3 (5th November 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 90 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd November 2014) Monday
Mahabharatham Episode 89 Part 1 Part 2 Part 3 (30th October 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 88 Part 1 Part 2 Part 3 (29th October 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 87 Part 1 Part 2 Part 3 (28th October 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 86 Part 1 Part 2 Part 3 (27th October 2014) Monday
Mahabharatham Episode 85 Part 1 Part 2 Part 3 (16th October 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 84 Part 1 Part 2 Part 3 (15th October 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 83 Part 1 Part 2 Part 3 (14th October 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 82 Part 1 Part 2 Part 3 (13th October 2014) Monday
Mahabharatham Episode 81 Part 1 Part 2 Part 3 (10th October 2014) Friday
Mahabharatham Episode 80 Part 1 Part 2 Part 3 (9th October 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 79 Part 1 Part 2 Part 3 (8th October 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 78 Part 1 Part 2 Part 3 (7th October 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 77 Part 1 Part 2 Part 3 (6th October 2014) Monday
Mahabharatham Episode 76 Part 1 Part 2 Part 3 (30th September 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 75 Part 1 Part 2 Part 3 (29th September 2014) Monday
Mahabharatham Episode 74 Part 1 Part 2 Part 3 (25th September 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 73 Part 1 Part 2 Part 3 (24th September 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 72 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd September 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 71 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd September 2014) Monday
Mahabharatham Episode 70 Part 1 Part 2 Part 3 (19th September 2014) Friday
Mahabharatham Episode 69 Part 1 Part 2 Part 3 (18th September 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 68 Part 1 Part 2 Part 3 (17th September 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 67 Part 1 Part 2 Part 3 (16th September 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 66 Part 1 Part 2 Part 3 (15th September 2014) Monday
Mahabharatham Episode 65 Part 1 Part 2 Part 3 (12th September 2014) Friday
Mahabharatham Episode 64 Part 1 Part 2 Part 3 (11th September 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 63 Part 1 Part 2 Part 3 (10th September 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 62 Part 1 Part 2 Part 3 (5th September 2014) Friday
Mahabharatham Episode 61 Part 1 Part 2 Part 3 (4th September 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 60 Part 1 Part 2 Part 3 (3rd September 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 59 Part 1 Part 2 Part 3 (2nd September 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 58 Part 1 Part 2 Part 3 (1st September 2014) Monday
Mahabharatham Episode 57 Part 1 Part 2 Part 3 (28th August 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 56 Part 1 Part 2 (27th August 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 55 Part 1 Part 2 Part 3 (26th August 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 54 Part 1 Part 2 Part 3 (25th August 2014) Monday
Mahabharatham Episode 53 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd August 2014) Friday
Mahabharatham Episode 52 Part 1 Part 2 Part 3 (21st August 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 51 Part 1 Part 2 Part 3 (18th August 2014) Monday
Mahabharatham Episode 47 Part 1 Part 2 Part 3 (13th August 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 46 Part 1 Part 2 Part 3 (12th August 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 45 Part 1 Part 2 Part 3 (11th August 2014) Monday
Mahabharatham Episode 44 Part 1 Part 2 Part 3 (8th August 2014) Friday
Mahabharatham Episode 43 Part 1 Part 2 Part 3 (7th August 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 42 Part 1 Part 2 Part 3 (6th August 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 41 Part 1 Part 2 Part 3 (5th August 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 40 Part 1 Part 2 Part 3 (4th August 2014) Monday
Mahabharatham Episode 39 Part 1 Part 2 Part 3 (1st August 2014) Friday
Mahabharatham Episode 38 Part 1 Part 2 Part 3 (31st July 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 37 Part 1 Part 2 Part 3 (30th July 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 36 Part 1 Part 2 Part 3 (29th July 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 35 Part 1 Part 2 Part 3 (28th July 2014) Monday
Mahabharatham Episode 34 Part 1 Part 2 Part 3 (24th July 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 33 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd July 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 32 Part 1 Part 2 Part 3 (22nd July 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 31 Part 1 Part 2 Part 3 (21st July 2014) Monday
Mahabharatham Episode 30 Part 1 Part 2 Part 3 (18th July 2014) Friday
Mahabharatham Episode 29 Part 1 Part 2 Part 3 (17th July 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 28 Part 1 Part 2 Part 3 (16th July 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 27 Part 1 Part 2 Part 3 (15th July 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 26 Part 1 Part 2 Part 3 (14th July 2014) Monday
Mahabharatham Episode 25 Part 1 Part 2 Part 3 (11th July 2014) Friday
Mahabharatham Episode 24 Part 1 Part 2 Part 3 (10th July 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 23 Part 1 Part 2 Part 3 (9th July 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 15 Part 1 Part 2 Part 3 (27th June 2014) Friday
Mahabharatham Episode 14 Part 1 Part 2 Part 3 (26th June 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 13 Part 1 Part 2 Part 3 (25th June 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 12 Part 1 Part 2 Part 3 (24th June 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 11 Part 1 Part 2 Part 3 (23rd June 2014) Monday
Mahabharatham Episode 10 Part 1 Part 2 Part 3 (20th June 2014) Friday
Mahabharatham Episode 9 Part 1 Part 2 Part 3 (19th June 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 8 Part 1 Part 2 Part 3 (18th June 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 7 Part 1 Part 2 Part 3 (17th June 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 6 Part 1 Part 2 Part 3 (16th June 2014) Monday
Mahabharatham Episode 5 Part 1 Part 2 Part 3 (13th June 2014) Friday
Mahabharatham Episode 4 Part 1 Part 2 Part 3 (12th June 2014) Thursday
Mahabharatham Episode 3 Part 1 Part 2 Part 3 (11th June 2014) Wednesday
Mahabharatham Episode 2 Part 1 Part 2 Part 3 (10th June 2014) Tuesday
Mahabharatham Episode 1 Part 1 Part 2 Part 3 (9th June 2014) Monday
This serial is telecasted daily from starting
Mahabharatham Episode 16 Part 1 Part 2 (13th April 2014) Sunday
Mahabharatam Episode 7 Part 1 Part 2 Part 3 (9th February 2014) Sunday
Mahabharatam Episode 6 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 (2nd February 2014) Sunday
Mahabharatam Episode 5 (26th January 2014) Sunday
Mahabharatam Episode 4 (19th January 2014) Sunday
Mahabharatam Episode 3 (12th January 2014) Sunday
Mahabharatam Episode 2 (5th January 2014) Sunday
Mahabharatam Episode 1 Part 1 Part 2 Part 3 (29th December 2013) Sunday
Mahabharatam Plot:

Mahabharat presents the story of the throne of Hastinapura, the kingdom ruled by the Kuru clan. The Kaurava and the Pandava brothers compete for rulership. Although the Kauravas’ father is the senior of the two patriarchs, Duryodhana, the eldest Kaurava, is younger than Yudhisthira, the eldest Pandava. Both Duryodhana and Yudhisthira claim to be first in line to inherit the throne.
When Bhishma Pitamah asked for Gandhari’s hand in marriage for his blind nephew Dhritarashtra, her brother Shakuni got furious. Though he agreed later, he swore to himself that he would destroy the Kuru race. He sowed the seeds of the climactic battle of Kurukshetra during the adolescence of the Kauravas and Pandavas by poisoning the mind of Duryodhana against the Pandavas. The friction culminates in the Kurukshetra War. The battle produces conflicts of kinship and friendship, and instances of family loyalty and duty taking precedence over what is just.

Mahabharatam is a Most Popular Telugu serial telecasted on Maa TV at 11 AM every Sunday.

 

By on