Mogali Rekulu Episode 1368 (24th May 2013) Climax Episode

Mogali Rekulu Daily Serial
Mogali Rekulu Serial Online
Mogali Rekulu Daily Serial Cast:
Sagar, Likitha, Karuna, Sruthi, Sheila Singh, Ravi Varma, Madhusudhan, Prasad, Nagamani, Sripriya, Kalpana Latha, Vijay Bharghav, Anjali, Dwarakesh, Pawan Sai, Ravi Krishna, Niteesh, Satish, Vinod, Vijesh, Hari Krishna, Selvaraj, Muktar, Sonia, Dinesh, Murali, Viswanath, Jyothi.

Episodes:
Mogali Rekulu Episode 1368 Climax Episode (24th May 2013) Friday 
Mogali Rekulu Episode 1367 (23rd May 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1366 (22nd May 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1365 (21st May 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1364 (20th May 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1363 (17th May 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1362 (16th May 2013) ThursdayMogali Rekulu Episode 1361 (15th May 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1360 (14th May 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1359 (13th May 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1358 (10th May 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1357 (9th May 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1356 (8th May 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1355 (7th May 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1354 (6th May 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1353 (3rd May 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1352 (2nd May 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1351 (1st May 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1350 (30th April 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1349 (29th April 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1348 (26th April 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1347 (25th April 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1346 (24th April 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1345 (23rd April 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1344 (22nd April 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1343 (19th April 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1342 (18th April 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1341 (17th April 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1340 (16th April 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1339 (15th April 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1338 (12th April 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1337 (10th April 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1336 (9th April 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1335 (8th April 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1334 (5th April 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1333 (4th April 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1332 (3rd April 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1331 (2nd April 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1330 (1st April 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1329 (29th March 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1328 (28th March 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1327 (27th March 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1326 (26th March 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1325 (25th March 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1324 (22nd March 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1323 (21st March 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1322 (20th March 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1321 (19th March 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1320 (18th March 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1319 (15th March 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1318 (14th March 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1317 (13th March 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1316 (12th March 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1315 (11th March 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1314 (8th March 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1313 (7th March 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1312 (6th March 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1311 (5th March 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1310 (4th March 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1309 (1st March 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1308 (28th February 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1307 (27th February 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1306 (26th February 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1305 (25th February 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1304 (22nd February 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1303 (21st February 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1302 (20th February 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1301 (19th February 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1300 (18th February 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1299 (15th February 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1298 (14th February 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1297 (13th February 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1296 (12th February 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1295 (11th February 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1294 (8th February 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1293 (7th February 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1292 (6th February 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1291 (5th February 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1290 (4th February 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1289 (1st February 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1288 (31st January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1287 (30th January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1286 (29th January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1285 (28th January 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1284 (25th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1283 (24th January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1282 (23rd January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1281 (22nd January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1280 (21st January 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 1279 (18th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1278 (17th January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1277 (16th January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1276 (15th January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1275 (11th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1274 (10th January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1273 (9th January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1272 (8th January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1271 (5th January 2013) Saturday
Mogali Rekulu Episode 1270 (4th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 1269 (3rd January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1268 (2nd January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1267 (1st January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1266 (31st December 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1265 (28th December 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1264 (27th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1263 (26th December 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1262 (25th December 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1261 (24th December 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1260 (21st December 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1259 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1258 (19th December 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1257 (18th December 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1256 (17th December 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1255 (14th December 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1254 (13th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1253 (12th December 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1252 (11th December 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1251 (10th December 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1250 (7th December 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1249 (6th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1248 (5th December 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1247 (4th December 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1246 (3rd December 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1245 (30th November 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1244 (29th November 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1243 (28th November 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1242 (27th November 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1241 (26th November 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1240 (23rd November 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1239 (22nd November 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1238 (21st November 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1237 (20th November 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1236 (19th November 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1235 (16th November 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1234 (15th November 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1233 (14th November 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1232 (12th November 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1231 (9th November 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1230 (8th November 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1229 (7th November 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1228 (6th November 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1227 (5th November 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1226 (2nd November 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1225 (1st November 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1224 (31st October 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1223 (30th October 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1222 (29th October 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1221 (26th October 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1220 (25th October 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1219 (25th October 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1219 (24th October 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1218 (23rd October 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1217 (22nd October 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1216 (19th October 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1215 (18th October 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1214 (17th October 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1213 (16th October 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1212 (15th October 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1211 (12th October 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1210 (11th October 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1209 (10th October 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1208 (9th October 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1207 (8th October 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1206 (5th October 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1205 (4th October 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1204 (3rd October 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1203 (2nd October 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1202 (1st October 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1201 (28th September 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1200 (27th September 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1199 (26th September 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1198 (25th September 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1197 (24th September 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1196 (21st September 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1195 (20th September 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1194 (19th September 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1193 (18th September 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1192 (17th September 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1191 (14th September 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1190 (13th September 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1189 (12th September 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1188 (11th September 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1187 (10th September 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1186 (7th September 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1185 (6th September 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1184 (5th September 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1183 (4th September 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1182 (3rd September 2012) Monday
Mogali Rekulu Episode 1181 (31st August 2012) Friday
Mogali Rekulu Episode 1180 (30th August 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1179 (29th August 2012) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 1178 (28th August 2012) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 1177 (27th August 2012) MondayMogali Rekulu Episode 35 (4th February 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 34 (4th February 2013) Monday
Mogali Rekulu Episode 33 (31st January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 32 (31st January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 31 (30th January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 30 (30th January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 29 (27th January 2013) Sunday
Mogali Rekulu Episode 28 (25th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 27 (25th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 26 (25th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 25 (24th January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 24 (24th January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 23 (24th January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 22 (23rd January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 21 (22nd January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 20 (9th January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 19 (9th January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 18 (4th January 2013) Friday
Mogali Rekulu Episode 17 (3rd January 2013) Thursday
Mogali Rekulu Episode 16 (2nd January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 15 (2nd January 2013) Wednesday
Mogali Rekulu Episode 14 (1st January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 13 (1st January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 12 (1st January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 11 (1st January 2013) Tuesday
Mogali Rekulu Episode 10 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 9 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 8 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 7 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 6 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 5 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 4 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 3 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 2 (20th December 2012) Thursday
Mogali Rekulu Episode 1 (20th December 2012) Thursday

Mogali Rekulu Plot:

Mogalirekulu Story is Written by Manjula Naidu and Bindu Naidu and Directed by Manjula Naidu. Mogalirekulu Story begins with three young boys Dharma, Satya and Daya and their little sister, Shanti. Four of them are the victims of a family feud and they are joined by their neighbor’s kid Keerthana, who is a victim of a mother’s innocent passion for music. Hero ACP RK Naidu is a strict, dynamic and responsible IPS officer who marries Shanti. Dharma meets Selva swamy who indulges in illegal activities which brings the enemity between RK and Selva, who attacks RK’s family with a bomb blast. During the Bomb blast, son of RK (Mahidhar Naidu) will be missing.
The serial is into second generation now having Munna (Mahidhar Naidu), the son of RK Naidu as the hero, grows up in a criminal background as an orphan. Munna falls in love with Devi who is the niece of Selva and they get married. Munna plots to attack DGP RK but later comes to know that he is his father. Munna stops his illegal activities and starts a free Health Service Organisation “Amma Health Services”. DGP RK will come to know that his son is none other than Munna. The story has a lot of twists, drama and touches upon social responsibilities too.
Producers: Sudhakar Pallamala, Shashank Pallamala (Srikanth Entertainments)
Theme music composer: Bunty

Mogali Rekulu is a Most Popular Telugu serial telecasted on Gemini at from Monday – Friday.
By on